Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

V měsíci Duben 2019 máme volných 133 prohlídek

Prohlídová trasa - malý okruh

Prohlídová trasa - malý okruh


 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Městská radnice a věž
Radnice byla postavena r. 1362 jako tržnice sukna. V části už tehdy zasedala městská rada. Od husitských válek sloužila již celá budova městské samosprávě. Roku 1559 ji v renesančním stylu přestavěl Jiří Všetečka z Pardubic. Tehdy se v radnici nacházelo i prominentní vězení zvané rathauzní. Za třicetileté války tu byl sklad „kacířských knih“ a válečných pokut: chmele a obilí. Další přestavby vyvolalo v 18. století zřízení krajského úřadu a dva velké požáry. Tehdy vznikla současná podoba 47 m vysoké věže, která dnes slouží jako rozhledna po městě a okolí. Když se vám poštěstí z jejího ochozu uvidět hrad Hazmburk, splní se vám jedno tajné přání...

2. Sloup Nejsvětější Trojice
Pohromou středověku byly morové epidemie. Největší rána zasáhla město r. 1582. Opatřením k zažehnání moru byla stavba morových sloupů. Žatec měl ochránit 12,7 metru vysoký sloup Nejsvětější Trojice. V letech 1707 - 1713 jej z příspěvku lékárníka Calderara vytvořil František Tollinger z Litoměřic. Roku 1753 sloup doplnil žatecký sochař Jan Karel Vetter. Pod měděným křížem je plastika Nejsvětější Trojice. Na sloupcích balustrády jsou plastiky sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského, sv. Prokopa, sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa Pěstouna s Ježíškem, sv. Václava, sv. Zikmunda a sv. Floriana.

3. Hrob nejstaršího pivaře
V těchto místech byl 1.4. 2001 objeven hrob nejstaršího pivaře světa. U kostry byla hliněná nádobka o obsahu 0,49 l, zbytky dřevěného telesudu a hliněná destička se sedmi vrypy - nejstarší dochovaný pivní účet. Hrob prokazuje existenci dávné kultury Homolupulů. Pohřbený byl pojmenován Lojza Lupulín a symbol z hliněné destičky se stal logem občanského sdružení „Chrám Chmele a Piva“ propagujícího jedinečnost žatecké chmelařské oblasti.

4. Libočanská branka
Jeden ze čtyř původních vstupů do města. Od přelomu 13. a 14. století zajišovala branka pěší spojení s Dolním Předměstím. Portálem, dodnes stejným, prošel počátkem 17. století i Jan  Willenberg, autor nejstaršího vyobrazení Žatce a mnoha dalších významných českých měst. Od roku 1843 slouží věž k bydlení. Do roku 1879 stála u branky bašta s pamětní deskou a letopočtem 1463 - datem dokončení výstavby pozdně gotických hradeb.

5. Kněžská brána
Druhým dochovaným vstupem do vnitřního města je Kněžská brána. Původně zde bylo mohutné předsunuté opevnění s další věží, k níž se sbíhaly cesty od západu. Název jí dal již neexistující klášter minoritů. Ve 14. století se jí říkalo brána Blahoslavené Panny Marie nebo též Ženská brána. Jako protějšek Pražské brány, zvané též Horní, se nazývala i branou Dolní. Dnešní fasáda kopíruje vzhled stavby z let 1899 - 1906. Oslavný text na vnitřní straně brány napsal v latině dvorní básník císaře Rudolfa II. Karolides z Karlperka.

6. Žatecký pivovar
Pivovar stojí v místech bývalého žateckého hradu. O významu místa svědčí, že zde roku 1099 strávili společné Vánoce Břetislav II. a polský kníže Boleslav III. Hrad, oddělený od města příkopem, zanikl počátkem 15 století. Jeho jedinou dochovanou součástí je asi tzv. Vodárenská věž. V roce 1419 zaniká i poblíž stojící minoritský klášter sv. Petra. Poté bylo pusté místo odděleno od města novým úsekem hradeb. Teprve po roce 1751 zde vznikla kasárna a vedle nich v letech 1797 - 1801 i pivovar. Až do roku 1945 stála před pivovarem barokní kaple Loreta z roku 1713.

7. Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Chrám Nanebevzetí Panny Marie stojí v místech velké románské baziliky. Její zdivo se dochovalo v obou věžích. V letech 1340 - 1370 se na přestavbě kostela podílela známá huť Petra Parléře. Hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí P. Marie je ze 17. století. Boční kaple Jana Nepomuckého byla přistavěna mezi lety 1724 - 1728. Průčelí kostela bylo barokizováno v letech 1740 - 1741. Zvonici postavil v letech 1770 - 1773 stavitelem Pavel Loschy. Většinu soch okolo kostela vytvořil v letech 1728 - 1729 žatecký sochař Jan Karel Vetter.

8. Bývalé gymnázium
Budova starého městského pivovaru. V letech 1802 - 1807 byla přestavěna na gymnázium. Později byl přikoupen sousední dům č.p.126 a gymnázium rozšířeno. Školu navštívil dne 6. 8. 1833 císař František Josef I. s císařovnou Karolínou. Krátce zde studoval i světoznámý cestovatel Emil Holub. V roce 1903 se gymnázium přestěhovalo do nové budovy. Tento dům pak sloužil nadále školským účelům, v letech 1929 - 1939 zde bylo městské muzeum a po 2. světové válce městský archiv.

9. Sloup sv. Floriána
Na paměť velkého požáru roku 1738 a ochranu před dalšími pohromami byl vybudován v letech 1742 - 1746 sloup sv. Floriána, patrona hasičů, zedníků a horníků. Prostředky na stavbu byly získány sbírkou od žateckých občanů. Práce byla svěřena sochaři Janu Karlu Vetterovi. Plastika sv. Floriána je umístěna na vysokém trojbokém soklu, dále jsou zde sochy sv. Vavřince a Madony. Na vrcholu sloupu je postava Boha - Otce, sedícího na zeměkouli.

10. Židovská synagoga
Druhá největší synagoga v Čechách. V letech 1871 - 1872 ji vybudoval stavitel Johann Staněk z financí židovské obce. Slavnostní vysvěcení provedl rabín Abrahám Frank dne 18.3.1872. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami. V průběhu tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 ji vypálili nacisté. Od té doby již nikdy nesloužila původnímu účelu. Objekt byl proslulý vynikající akustikou.

11. Nejmenší chmelnička na světě
V místech kostela Sv. Kříže stojí od roku 1967 místní rarita - nejmenší chmelnička na světě! Kostel nahradila v 18. století městská strážnice. Na jejím místě vznikl roku 1882 pomník císaře Josefa II. Ten byl roku 1919 stržen a socha císaře vhozena do Ohře. Na prázdný podstavec byl v roce 1930 umístěn bronzový lev - památník obětem I. světové války.

12. Stará pošta
Původně právovárečný dům koupil roku 1584 Maxmilián Hošálek a jako primátor města jej přestavěl a bohatě vyzdobil sgrafity a freskami. Lidé mu proto tehdy říkali „Malovaný“. Hošálkův život ukončil meč kata Mydláře na Staroměstském náměstí roku 1621. Uťatá hlava byla pak pro výstrahu vyvěšena na Pražské bráně a jeho rodina musela dům opustit. V 17. století ho koupil J. C. Calderar, který zde zřídil lékárnu „U zlatého pelikána“. Ta zde fungovala až do roku 1870. Koncem 19. století byl přistavěn balkon a nové neorenesanční průčelí. Od roku 1872 tu sídlil poštovní úřad a později i telegraf. Proto mu Žatečtí dodnes říkají „Stará pošta“.

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem