Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

V měsíci Duben 2019 máme volných 133 prohlídek

Prohlídková trasa - velký okruh

Prohlídková trasa - velký okruh


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

27. Chelčického náměstí
Na tomto náměstí byl odkryt neznámý jednolodní kostel z počátku 12. století s mohutnou věží a půlkruhovou apsidou. V jeho okolí odkryly vykopávky 258 hrobů, některé i s kamennými náhrobníky. Pozůstatkem hřbitova, který zanikl po založení města, je právě toto náměstí v místech dávné osady Žitník. Uprostřed něho stála ve středověku kašna.

28. Hrázděný dům
Je posledním dochovaným domem z původně velkého počtu hrázděných staveb v Žatci. Podle datování použitého dřeva byl postaven v předměstí Mlynáře kolem roku 1673. Řadí se tak mezi nejstarší stojící objekty svého druhu u nás. Architektura stavby je ovlivněna německou renesancí. Mimořádná kvalita tesařské práce se projevuje zejména v severním průčelí.

29. Ludwig Engl
V tomto domě žil učitel, městský kronikář a konzervátor Ludwig Engl (27.12.1872 – 9.7.1936). Kromě svého povolání napsal rovněž několik příspěvků o dějinách města. Jeho archeologická sbírka je uložena v Přírodovědném muzeu ve Vídni. O jeho výtvarném nadání svědčí i pozoruhodný soubor grafik s vyobrazením Žatce z doby kolem 1. světové války.

30. Kostel sv. Jakuba Většího
Na místě staršího kostela byl vystavěn koncem 15. století. Původně byl hřbitovním kostelem kolem hlavního městského pohřebiště. Roku 1765 byla přistavěna věž se dvěma zvony. Pozoruhodný náhrobník uvnitř patří první manželce primátora Maxmiliána Hošťálka Kateřině a jejím šesti dětem. Po druhé světové válce začal kostel sloužit pravoslavné církvi. Uvnitř je ikonostas ze 17. století a původní oltářní obraz sv. Jakuba.

31. Kapucínský klášter
U bývalé Červené brány byl v letech 1676 - 1684 vystavěn kapucínský klášter s kostelem Korunování P. Marie. Na čtvercový konvent s arkádami a rajským dvorem navazuje rozsáhlá zahrada. V kostele je raně barokní oltář, výzdoba interiéru vznikla v letech 1705 - 1710. Klášter byl zrušen v roce 1950.
32. Základní škola
V 19. století byl Žatec metropolí světového chmelařství. Z důvodů nárůstu obyvatel města se rozhodlo roku 1876 o stavbě nové školy poblíž kapucínského kláštera. Dle plánů architekta Karla Schlimpa vznikla 97 metrů dlouhá budova - největší základní škola v širokém okolí. Do provozu byla slavnostně uvedena 2. září 1880.

33. Gymnázium
Jedinečná památka secesní architektury ve městě. Budova, která nahradila staré gymnázium na Floriánském náměstí, byla postavena podle plánů architekta Ernesta Schäfera z Liberce. V porotě architektonické soutěže zasedl i autor Národního divadla v Praze Josef Zítek. Při slavnostním otevření roku 1903 byla škola nazvána Gymnáziem císaře Františka Josefa.34. Chmelařský institut
Výzkumný ústav chmelařský v Žatci byl založen roku 1952. V této budově sídlí nynější Chmelařský institut s.r.o. od roku 1974. Součástí areálu jsou i šlechtitelské chmelnice. Pracoviště se zabývá studiem genetiky chmele, jeho šlechtěním, provádí výzkum škůdců a navrhuje systém ochrany rostlin. Je jediným producentem nových odrůd českého chmele. Je zde umístěn pokusný pivovárek s kapacitou 60 l mladiny.

35. Kostel sv. Václava
První zmínka o kostelu sv. Václava v Dolním předměstí pochází z roku 1357, ale vznikl pravděpodobně už ve 12. století. Současná podoba je výsledkem barokních úprav ze 17. století. Kostelní zvony odlil roku 1757 Zachariáš Ditrich v Praze. Hřbitov kolem kostela byl obehnaný zdí, na jejíž opravu byly použity kameny ze zbourané Červené brány v roce 1836.

36. Železný příhradový most
V letech 1827 - 1891 byl v těchto místech původně řetězový most, první svého druhu v Čechách. Dodnes jsou z něho dochovány komory k upevnění mostní konstrukce. Tehdy byl jedinou silniční komunikací spojující město se čtvrtí za řekou zvanou Dvorník. Vybudován byl podle projektu průkopníka stavby řetězových mostů Bedřicha Schnircha. V roce 1895 byla zahájena stavba stávajícího příhradového mostu, uvedeného do provozu 13.6.1896.

37. Bývalý pivovar Dreher
Roku 1898 založila skupina podnikatelů v Žatci nový pivovar se sladovnou. Krátce poté se zde uvařilo 85 tisíc hektolitrů piva Urstoff a speciální značky Svatý Hubert. Cílem bylo šířit věhlas žateckého chmele a ječmene ve světě. Zdejší výrobky se vyvážely i do zahraničí - hlavně do Německa a Ameriky. Svého času byl tento pivovar jako nejmodernější v c.k. monarchii dáván za vzor ostatním provozům. Později nesl název „Dreherův vývozní pivovar“. Po 2. světové válce byl provoz zrušen.

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem