Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

V měsíci Duben 2019 máme volných 133 prohlídek

Prohlídková trasa - střední okruh

Prohlídková trasa - střední okruh


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

13. Kostel sv. Víta
V dlažbě je vyznačen půdorys raně románského kostela sv. Víta. Vznikl jako dřevěná stavba uvnitř hrazeného dvorce z 11. století. V tomtéž století byl přestavěn na zděný jednolodní kostel s půlkruhovou apsidou. Po vzniku města ve 13. století se zde přestalo pohřbívat a sloužil jen jako kaple. K zániku došlo po roku 1409.

14. „Husitská bašta“
Jediná stojící bašta městského opevnění z doby před rokem 1463. Na nejstarším vyobrazení Žatce z počátku 17. století jsou na západní straně města vidět další dvě mohutné bašty. Po roce 1836 sloužila tato stavba obytným účelům. Roku 1946 se zčásti  zřítila a byla nově dostavěna. Dnes je zde Muzeum Homolupulů, starověkého chmelařského národa.

15. Městské divadlo
Žatecké divadlo, starší než Národní divadlo v Praze, je jedním z prvních provinčních divadel v českých zemích. Základní kámen byl položen roku1848. O rok později byla budova v pozdně klasicistním slohu slavnostně uvedena do provozu. Pozoruhodná opona z roku 1948 je dílem akademického malíře Oskara Brázdy.

16. Nerudovo náměstí
Náměstí lemují sklady chmele z přelomu 19. a 20. století Ve středověku zde byla osada Brandejs a kostel sv. Michala. Poblíž se našly raně středověké hroby vampýrů. Prokazatelně se zde ale pohřbívalo ještě roku 1616. Zajímavostí byla místní kostnice. Roku 1788 postihl Brandejs ničivý požár. Vyhořel nejen kostel, ale i 91 domů a 24 stodol.

17. Smetanovo náměstí
V 19. století se toto náměstí nazývalo Dobytčí trh, tedy místo, kde se již od středověku konaly trhy s dobytkem. Náměstí převážně s administrativními budovami bylo renovováno v devadesátých letech 20. století. Uprostřed stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého s křížem, pěti hvězdami a ratolestí, která je chronogramem datována do roku 1700. Renovována byla v roce 1884.


18. Chmelařské náměstí
V místech bývalé věhlasné Známkovny chmele je dnes chmelařský zpracovatelský areál. Poblíž vrátnice byl roku 1932 vybudován památník s reliéfy významných chmelařů Theodora Zulegera, Josefa Fischera a Dr. Hanse Damma. Asi deset metrů za ním se roku 1937 našel největší český stříbrný poklad raného středověku z počátku 11. století. Z okolí jsou doklady železářské výroby i zpracování barevných kovů z doby existence hradiště.

19. Křížova vila
Dům se nachází v bývalé čtvrti zvané Skotník. Jeho jméno je spjato s osobou okresního soudního rady JUDr. Wiléma Kříže, který jej vlastnil do konce 2. světové války. Předchozí majitel Ambrož Wolfram pořádal v zahradě ovocnářské výstavy. Objekt je unikátním dokladem novorenesanční architektury. Zároveň je ukázkou prosperity města na sklonku 19. století.

20. Čeradická brána
Čeradická (jinak též Majnušská) brána byla součástí opevnění Pražského předměstí. Přestože byla odstraněna teprve v roce 1834, dochovalo se pouze jediné vyobrazení z roku 1611. Její skutečné rozměry a přesné umístění odhalil archeologický výzkum v roce 1996. Právě tudy vjížděl do města v říjnu 1619 zimní král Fridrich Falcký při své cestě z Kadaně na pražskou korunovaci.

21. Evangelický kostel
Ve druhé polovině 19. století se Žatec začal rozrůstat jižně od bývalé Wussinovy (dnes Komenského) aleje. Kromě obytných domů zde vznikly i nové školy, nemocnice a parky. U křižovatky starých cest, dodnes doložené kamenným rozcestníkem, byl podle plánů Josefa Petrowského v letech 1897 - 1898 postaven evangelický kostel v pseudorenesančním slohu.

22. Regionální muzeum K. A. Polánka
Muzeum je umístěno v budově bývalé městské nemocnice z roku 1857. Po roce 1899 zde byl sirotčinec a od roku 1938 slouží celá budova muzejním účelům. Expozice přibližují pravěk středního Poohří, historii města a v Čechách největší kabinet chmelových známek. Vedle vchodu je pamětní deska archeologa Helmuta Preidela.

23. Chmelařské muzeum
Chmelařské muzeum je největší expozicí svého druhu v Evropě. Na ploše 4 000 čtverečních metrů představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kuriozitou je zachovalá hrnčířská pec ze 14. století, objevená při stavebních úpravách. V okolí je unikátní soubor balíren, sušáren a skladů chmele z přelomu 19. a 20. století, který dokládá zlatou éru žateckého chmelařství.

24. Renesanční sladovna
Stavba, dříve mylně považovaná za kapli Božího Těla, je symbolem žateckého pivovarnictví. Vznikla totiž jako renesanční sladovna s hvozdem na sušení sladu a studnou ve dvoře. K těmto účelům sloužila přinejmenším v letech 1681 - 1775, později jako městská sýpka. Roku 1801 byl dům přestavěn k obytným účelům.

25. Pražská brána
V těchto místech stála do roku 1821 Pražská brána s mohutným předsunutým opevněním. To se skládalo z vlastní brány s věží, barbakánu s vnější věží a mostu přes městský příkop. Před mostem bylo ještě další opevnění se dvěma baštami. Po roce 1621 visela na Pražské bráně uťatá hlava primátora Maxmiliána Hošťálka. Tři oblouky gotického kamenného mostu jsou dodnes přístupny ze sklepa domu č.p. 243. Část předsunutého opevnění z 15. století - chodba se dvěma dělovými střílnami, se dochovala pod zemí mezi domem č.p. 243 a autobusovým nádražím.

26. Adolf Seifert
V tomto domě žil u rodičů své manželky MUDr. Adolf Seifert (4.3.1826 – 11.6.1910), autor zásadních historických prací o dějinách Žatce. Jeho dílo je dodnes základním pramenem historického bádání o městě. Věnoval se i politice a byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou Žateckého chmelařského spolku.

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem