Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

V měsíci Říjen 2018 máme volných 261 prohlídek

Závazná přihláška - prodejní stánek

ZÁVAZNÁ SMLOUVA A PŘIHLÁŠKA K UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO STÁNKU NA AKCI 61. ŽATECKÁ DOČESNÁ 2018

 

Jméno a příjmení:……….……………………………………………………………………………

Název firmy:…………………………………………………………..IČO:………………..............

Adresa:.………………………………………………………………………………………………

Tel. číslo:……………………………………E-mail:….…………………………………………….

Sortiment:…………………………………………………………………………………………….

Rozměry stánku včetně oje, lavic, stolů, grilů, slunečníků, přístřešků nad stánky-tzv. kšiltů, atd.

Zde zakreslete půdorys Vaší prodejní plochy s přesnými rozměry:

O umístění stánku rozhoduje pořadatel

 

 

 

 

 

V případě nevyplnění uvedených informací může být přihláška považována za neplatnou!

Požadavky na odběr elektrické energie (hodící se označte křížkem):

 

 

 

 

 

V ceně podnájmu plochy za stánek je jedno přípojné místo 240V, s příkonem do 3.600W (16A), která může být v případě nedostatku volných přípojek el. energie sdílená s ostatními stánkaři. V případě nevyplnění požadovaného odběru zaniká nárok na odběr elektřiny.

 

Zvláštní požadavky na umístění stánku (máte-li nějaké):………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

K této přihlášce přiložte kopii živnostenského listu, jinak nebudete zařazeni do výběru prodejních stánků!

Tuto přihlášku prosím vyplňte a podepište aspolu s podepsanými pokyny pro stánkaře zašlete na adresu Chrám Chmele a Piva.

Svým podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se podrobně seznámil s provozními podmínkami a bez výhrady souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami prodeje a s Tržním řádem na Žatecké Dočesné 2018. Jsem si vědom důsledků, které pro mě vyplývají v případě jejich porušení.

 

V…………………dne……………                                         V Žatci dne……………………………

                                          

 

……………………………………………………..                 ………………………………………….

podpis stánkaře, popř. razítko firmy a podpis jejího majitele                                        Za Chrám Chmele a Piva CZ, p. o.

                                                                                                                                    Ing. Ondřej Baštýř

                                                                                                                                    Pověřený ředitel

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem