Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

V měsíci Duben 2019 máme volných 133 prohlídek

Provozní řád Půjčovny kol

Provozní řád půjčovny jízdních kol Chrámu Chmele a Piva CZ, p. o.

Kontakty:

Chrám Chmele a Piva CZ, p. o.,

Adresa: nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec 438 01 

Telefon: +420 725 861 895, Email: info@chchp.cz

Městská Policie Žatec: 156 (nouzová linka), 415 711 060 (on-line linka)

 

Půjčovna jízdních kol je veřejnosti k dispozici podle provozní doby Informačního centra Chrámu Chmele a Piva CZ, p. o., tj. Úterý – Neděle od 10ti do 17ti hod.

 

Užívání jízdního kola:

1.     Nájem kola (dále jen „předmětu nájmu“)je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

a)     platný občanský průkaz,

b)     platný cestovní pas.

2.     Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.

3.     Předmět nájmu si je nájemce před převzetím povinen důkladně prohlédnout, zda na něm nejsou znatelné jakékoli závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4.     Pokud nájemce zjistí závady či nedostatky po dobu užívání na předmětu nájmu je povinen takové závady neprodleně nahlásit.

5.     Je zakázáno provádět jakékoli změny na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele.

 

Platby:

1.     Před uzavřením smlouvy o nájmu nájemce zaplatí vratnou zálohu, a to za každé kolo zvlášť. Výše zálohy je dána v platném Ceníku. Po vrácení kola v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.

2.     Nájemné dané Ceníkem a vratná záloha se platí předem.

3.     Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného Ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí.

 

Odpovědnost:

1.     Jízda na předmětu nájmu je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.

2.     Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená ve smlouvěo nájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě užívají.

3.     Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

 

Hrazení škod:

1.     Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu na výši stanovené Ceníkem.

2.     Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku.

3.     Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

 

Předmět nájmu splňuje veškeré požadavky dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. a jejích příloh.

 

 
 

Provozní řád je součástí Smlouvy o nájmu movité věci.

 

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem