Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

V měsíci Březen 2019 máme volných 292 prohlídek

Provozní řád Chmelového Majáku

1.    Do expozic Chmelového majáku je možné vstupovat pouze ve stanovené návštěvní hodiny. CHCHP si vyhrazuje právo měnit výši vstupného i návštěvní doby.
2.   Zájemci o prohlídku si zakoupí odpovídající vstupenkupokladně a řídí se dále pokyny pracovníků Chrámu Chmele a Piva (dále jen CHCHP).
3.   CHCHP si vyhrazuje právo uzavřít Chmelový maják z důvodu nepřízně počasí, stavebních úprav nebo konání kulturních akcí.
4.   Do expozic Chmelového majáku je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek a osobám chovajícím se nevhodným způsobem.
5.   Do expozic je zakázán vstup s objemnými zavazadly a předměty, kterými by mohly být způsobeny škody. Objemná zavazadla musí být uloženaúschovně. CHCHP neodpovídá za cenné věci, které nejsou výslovně předány do úschovy (doloženo účtenkou).
6.   Ve všech veřejně přístupných prostorách budovy i Chmelového majáku CHCHP je zakázáno kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm. Kromě míst k tomu vyhrazených.
7.   prostorách Chmelového majáku je dovoleno používat fotoaparát a videokameru.
8.   Je zakázáno manipulovat s upevněnými dalekohledy, jsou připevněny bez možnosti otáčení. V okamžiku zjištění ztráty dalekohledů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejíprostorách objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR). Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt. V případě jakéhokoliv poškození je návštěvník povinen uhradit škodu, která jeho jednáním vznikne.
9.   Návštěvník je povinen ohlásit pracovníkům CHCHP každou mimořádnou událost (úraz, požár, rozkrádání, poškozování) v objektu Chmelového majáku v den návštěvy, ještě před opuštěním objektu.
10.   Návštěvníci se během prohlídky smí pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách, není jim povoleno vstupovat do služebních a jiných neveřejných prostor, nebo používat požárních žebříků.
11.   Děti mladší 10ti let mají povolen vstup pouze s doprovodem osoby, která musí být starší 18ti let.
12.   CHCHP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, kteří se svévolně vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny pracovníků CHCHP.
13.   Návštěvník je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před začátkem prohlídky ke vstupu do výtahu vyhlídkové věže. Nejpozději všakčase začátku prohlídky. Pokud tak neučiní, prohlídka se zahájí bez jeho přítomnosti. Vstupenka poté může být zařazena do nejbližší volné prohlídky.
14.   Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy výtahu.
15.   Audiovizuální technika ve výtahu není vhodná pro osoby se sníženou zdravotní odolností (srdeční problémy, epilepsie apod.).
16.   Návštěvník porušující ustanovení tohoto návštěvního řádu, může být z budovy CHCHP vykázán bez náhrady vstupného.
17.   Pro pěší výstup na Chmelový maják je počet osob limitován na 30, z důvodu bezpečnosti.
18.   Při výstupu na Chmelový maják je návštěvník povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, neběhat po schodech, neplivat, ani neházet žádné předměty a odpadky ve věži nebo z věže.
19.   Návštěvníkům není dovoleno mačkat bezdůvodně tlačítka pro případ nouze, ani tlačítka u výtahu.  V případě vědomého poškození CHCHP právo vymáhat náhradu škody.
20.   Na Chmelový maják není povolen vstup se psy, ani jinými domácími zvířaty.
21.   CHCHP si vyhrazuje právo uzavřít Chmelový maják na základě nepříznivého počasí, jako je např. silný déšť, vítr, bouřka, sněžení atd., což činízájmu bezpečnosti návštěvníků.

 

Jaroslav Špička                                                                                            V Žatci dne 2.1.2018
ředitel Chrámu Chmele a Piva CZ

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem