Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

V měsíci Leden 2018 máme volných 240 prohlídek

Provozní řád CHCHP

 

1.   Do expozic Chrámu Chmele a Piva (dále jen CHCHP) je možné vstupovat pouze ve stanovené návštěvní hodiny. CHCHP si vyhrazuje právo měnit výši vstupného i návštěvní doby.
2.   Zájemci o prohlídku si zakoupí odpovídající vstupenku v pokladně a řídí se dále pokyny pracovníků CHCHP.
3.   Do expozic CHCHP je možný vstup pouze s průvodcem.
4.   CHCHP si vyhrazuje právo uzavřít část nebo expoziční plochu z důvodu nepřízně počasí, stavebních a expozičních úprav nebo konání kulturních akcí.
5.   Do expozic je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek a osobám chovajícím se nevhodným způsobem.
6.    Do expozic je zakázán vstup s objemnými zavazadly a předměty, kterými by mohly být způsobeny škody. Objemná zavazadla musí být uložena v úschovně. CHCHP neodpovídá za cenné věci, které nejsou výslovně předány do úschovy (doloženo účtenkou).
7.    Ve všech veřejně přístupných prostorách budovy CHCHP je zakázáno kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm. Kromě míst k tomu vyhrazených.
8.    Do budovy CHCHP je povolen vstup pouze malých plemen psů a domácích zvířat a to pouze řádně zajištěných v přepravních taškách (s výjimkou doprovodu ZTP/P).
9.   V prostorách CHCHP je dovoleno používat fotoaparát a videokameru. Pořízené fotografie a videonahrávky nelze bez souhlasu vedení CHCHP využívat ke komerčním účelům.
10.   Je zakázáno manipulovat s exponáty CHCHP, přemisťovat je nebo odnášet. V okamžiku zjištění ztráty dalekohledů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR). Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt. V případě jakéhokoliv poškození je návštěvník povinen uhradit škodu, která jeho jednáním vznikne.
11.   Návštěvník je povinen ohlásit pracovníkům CHCHP každou mimořádnou událost (úraz, požár, rozkrádání, poškozování) v objektu CHCHP v den návštěvy, ještě před jeho opuštěním.
12.   Návštěvníci se během prohlídky smí pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách expozic, není jim povoleno vstupovat do služebních a jiných neveřejných prostor CHCHP.
13.   Děti mladší 10ti let mají povolen vstup pouze s doprovodem osoby, která musí být starší 18ti let.
14.   CHCHP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, kteří se svévolně vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny pracovníků CHCHP.
15.   Návštěvník je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před začátkem prohlídky ke vstupu do výtahu vyhlídkové věže. Nejpozději však v čase začátku prohlídky. Pokud tak neučiní, prohlídka se zahájí bez jeho přítomnosti. Vstupenka poté může být zařazena do nejbližší volné prohlídky.
16.   Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy výtahu.
17.   Audiovizuální technika ve výtahu není vhodná pro osoby se sníženou zdravotní odolností (srdeční problémy, epilepsie apod.).
18.   Návštěvník porušující ustanovení tohoto návštěvního řádu, může být z budovy CHCHP vykázán bez náhrady vstupného.
     

 

Provozní řád Chmelového majáku
 

Jaroslav Špička

ředitel Chrámu Chmele a Piva CZ                        V Žatci dne 1.10.2010

                                         

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem